Naše služby lze rozdělit do 4 hlavních částí 

KDE
KDO
CO
KDY
1. Určení příležitostí na trhu
Definujeme obchodní příležitosti a mezery, kterými dnes business utíká. Někdy je potřeba získávat zákazníky nové, jindy je efektivní především udržovat stávající a prodávat jim více.
2. Určení klíčových zákazníků
Definujeme profil hodnotných zákazníků a určení míst s jejich vysokým výskytem. Zákazníky rozdělujeme do segmentů, dle nákupního chování a vztahu ke značce.
3. Tvorba relevantního obsahu
Tvoříme  a testujeme relevantní obsah pro zákazníky, prodejní argumentaci a benefity produktů klienta.
4. Volba kombinace komunikačních kanálů
Určení vhodné kombinace komunikačních kanálů a jejich vzájemné provázanosti
 
 

Využíváme všechny 3 směry zvýšení zisku klienta

Zvyšujeme hodnotu zákazníka pro klienta, zvyšujeme počet zákazníků a prodejů a podporujeme dlouhodobou přízeň zákazníků.
3d
 
 

Definujeme obchodní příležitosti klienta

GAPs
Společně s klientem definujeme nevyužité obchodní příležitosti a analyzujeme mezery (GAP analýza) v prodeji. Důležitým faktem pro prodej je, jaké informace o klientovi a jeho produktech zákazník aktivně zná. Naštěstí tento fakt můžeme správně cílenou komunikací výrazně ovlivňovat.
 
 

Všichni zákazníci nemají stejný potenciál

Často realizujeme segmentovanou komunikaci se zákazníky, která umožňuje doručení relevantních informací. Cílem je zákazníky díky relevantní komunikaci „přesouvat“ do více výnosných segmentů.
Customer Potential
 
 

Relevantní obsah je „král komunikace“, proto je v naší pozornosti i content marketing

 
 

Správný výběr komunikačních kanálů

Vytváříme komplexní komunikační strategie. Efektivní strategie nemusí zahrnovat zdaleka všechny existující způsoby komunikace. Ale hlavně ty, které přinesou klientovi potřebný efekt v rámci rozpočtu, který je k dispozici. K tomu je ale potřeba znát možnosti napříč marketingovými specializacemi, o což se dlouhodobě snažíme.
Marketing Communication Mix
 
 

Marketing je obor s mnoha specializacemi.

Online Marketing
Především v posledních letech se výrazně rozvinuly různé specializace, hlavně pro online marketing. Zároveň již řadu let existují  základní specializace jako klasická reklama, efektivní plánování a nákup médií,  public relations, direct marketing, event marketing a další. V  komunikačních strategiích volíme optimální mix pro každého našeho klienta.
 
 

ROI (Return On Investment) projektů

Vždy se snažíme měřit efektivitu navržených a realizovaných aktivit a dosahovat co nejvyšší ROI.
 
 
Zaregistrujte se pro osobní prezentaci!
Máte-li zájem o marketing, který vám zlepší prodeje a zisk, prosím zaregistrujte se pro osobní prezentaci. Při setkání vám rádi představíme relevantní případové studie a společně zjistíme, v čem můžeme být prospěšní právě vám.
jméno:
firma:
pozice:
firemní email:
telefon (chcete-li):
vzkaz: